AA E1 T02-2.1 Potències
 • 1. 12 =
A) 2
B) 1
C) 0
 • 2. 11=
A) 11
B) 1
C) 0
 • 3. 10=
A) 1
B) 10
C) 0
 • 4. 1100 =
A) 100
B) 1
C) 0
 • 5. 01=
A) impossible
B) 0
C) 1
 • 6. 00 =
A) 1
B) impossible
C) 0
 • 7. 0100 =
A) 1
B) 100
C) 0
 • 8. Tenc un arbre geneològic, a cada nivell es doblen el nombre d'avant passats.
  Els meus pares són 2 =21
  Els meus avis són 4 = 22
  Els meus besàvis són 8 = 23
  Com escriuries la meva posició en forma de potència?
A) 2
B) 0
C) 1
D) 20
 • 9. Com escriuries en forma de potència la quarta generació dels 16 besavis
A) 42
B) 23
C) 16
D) 24
 • 10. 22 =
A) 4
B) 9
C) 100
 • 11. 23 =
A) 8
B) 6
C) 16
 • 12. 24 =
A) 16
B) 8
C) 32
 • 13. 25 =
A) 25
B) 32
C) 10
 • 14. 26 =
A) 26
B) 36
C) 12
D) 64
 • 15. 27 =
A) 14
B) 49
C) 128
D) 27
 • 16. 28 =
A) 64
B) 16
C) 28
D) 256
 • 17. 29 =
A) 81
B) 18
C) 512
D) 29
 • 18. 210 =
A) 1024
B) 20
C) 100
D) 200
 • 19. 30 =
A) impossible
B) 0
C) 1
D) 3
 • 20. 31 =
A) 1
B) 13
C) 3
 • 21. 32 =
A) 8
B) 6
C) 9
 • 22. 33 =
A) 33
B) 27
C) 9
 • 23. 34 =
A) 81
B) 12
C) 64
 • 24. 35 =
A) 15
B) 243
C) 125
 • 25. 36 =
A) 18
B) 729
C) 218
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.