A3 Equacions 5-6 termes
3x = -4x + 10 + 2x
x=
-3x + 7 + 4x = x + 7
x=
- x + 0 = -4x -4 + 2x
x=
-4x + 6 + 6x = 7x + 1
x=
6x -8 = x + 8 + x
x=
-3x -3 = -2x -12 -4x
x=
-5x + 2 + 6x = 6x -3
x=
x=
-4x -3 - x = 5x -13
x=
5x -1 + 6x = 2x -10
x=
4x -6 = 4x + 12 -3x
x=
-2x + 15 = 6x + 1 + 6x
x=
x + 5 -3x = 6x -3
x=
3x -6 = 2x + 9 -4x
x=
4x + 6 + x = 4x + 8
x=
-3x + 6 = -4x + 6 + x
x=
-2x -2 = -3x + 10 + 7x
x=
7x + 10 + 5x = x -12
x=
-4x -15 + 3x = 3x -3
x=
-3x + 9 + x = 2x -3
x=
x=
x -11 = 7x -2 + 3x
x=
3x + 9 = -4x -1 -3x
x=
-5x -10 = 4x + 10 + x
x=
3x -8 -4x = -4x + 4
x=
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.