A4 Equacions parèntesi
-3 = (- x -5) + 3
x=
2 = 4 - (7x -5)
x=
- (- x + 2) -2 = -5
x=
6 = -4 - (-4x + 6)
x=
- (-4x + 3) + 1 = -10
x=
- (-2x + 4) + 4 = 4
x=
-11 = -1 + (6x + 2)
x=
6 - (-4x -5) = -5
x=
15 = (-5x -5) -5
x=
12 = 5 + (-3x -2)
x=
-12 = -2 - (-3x + 1)
x=
-1 = - (2x + 1) + 4
x=
9 = 2 - (-4x + 1)
x=
- (2x -4) + 1 = 9
x=
11 = (-2x + 2) + 5
x=

-9 = -1 - (-3x -1)
x=
-1 - (3x -1) = 9
x=
-15 = -2 - (6x + 1)
x=
- (4x + 3) + 7 = 0
x=
-1 + (6x + 6) = -13
x=
15 = - (-6x + 2) + 5
x=
-2 + (8x + 5) = -13
x=
7 - (4x -4) = 7
x=
-8 = -5 - (- x + 2)
x=
-6 = 3 - (4x + 5)
x=
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.