la reproducció 6è
 • 1. Els caràcters sexuals primaris són:
A) Els secundaris
B) els òvuls
C) els òrgans reproductors.
 • 2. La pubertad és una etapa on maduren i es produeixen les
A) hormones sexuals
B) nusculatures.
C) glàndules
 • 3. L'aparell reproductor femení està format pels
A) testicles i vesícules seminals
B) ovaris i úter.
C) òrgans genitals
 • 4. L'aparell reproductor masculí està format per: testicles, conductes deferents, uretra, glàndules,
A) penis i hipòfisi.
B) penis i úter.
C) penis i escrot.
 • 5. Els òvuls també s'anomenen:
A) gàmetes
B) ganepes
C) garrenes
 • 6. La unió de l'òvul i l'espermatozoide dóna orígen a una cèl.lula anomenada:
A) Ovot
B) embrió.
C) zigot.
 • 7. L'embrió es troba dins una bossa que està plena de
A) líquid anomenat semen.
B) líquid amniòtic
C) menstruació
 • 8. L'embrió d'uneix a la placenta mitjançant
A) l'úter.
B) el cordó umbilical
C) la vulva
 • 9. A partir del tercer mes l'embrió rep el nom de
A) nounat
B) bebé
C) fetus
 • 10. L'embaràs dura aprox.
A) 10 mesos
B) 9 mesos
C) 9 setmanes.
 • 11. Rompre aigües té relació amb
A) la fecundació.
B) la lactància
C) el part
 • 12. El part té varies fases, la darrera és l' explulsió de la placenta que s'anomena:
A) deslliurament.
B) fase de dilatació.
C) fase d' explulsió.
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.