Examen equacions II
2 (3x+1) - 6x+2 = 4 (4-x)+8
x =
3x - 2 (x+3) + x + 1 = 5 (2x - 2) + 8 + x
x =
3x - 2 (3 - x) + 1 - 3x = 3 + 3 (x - 2)
x =
6 + 2x - 3 + 5x - 1 = 2 + 4x + 5 - 9x + 3
x =
3 - (x + 2) = 2x + 4
x =
3x + 2 - x - 1 = x - 3 - 3x + 8
x =
3 (2 + x) - 2 = 1 + 3 ( 2x + 3 )
x =
3 + 2x - 1 + x = 2 - 5x + 1
x =
5 - 2 (x + 2) = 4 - 2 (3 - 2x) + 9
x =
3 - (1 - x) = 2 + 2x
x =
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.