Lectura de fraccions II
__1. 1/7A. un seté
__2. 1/12B. dos setens
__3. 2/7C. cinc vuitens
__4. 3/40D. un dotzè
__5. 4/3E. quatre terços
__6. 4/9F. cinc novens
__7. 5/2G. quatre novens
__8. 5/6H. tres quarantens
__9. 5/8I. cinc mitjos
__10. 5/9J. cinc sisens
__11. dotze sisensA. 3/4
__12. quatre cinquensB. 3/7
__13. quinze dinovensC. 15/11
__14. quinze novensD. 15/9
__15. quinze onzensE. 3/50
__16. set desens o dècimsF. 7/10
__17. tres cinquantensG. 12/6
__18. tres quartsH. 15/19
__19. tres setensI. 3/3
__20. tres terçosJ. 4/5
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.