Lectura de fraccions I
__1. 1/2A. dos setens
__2. 1/6B. deu dotzens
__3. 1/7C. un seté
__4. 2/7D. cinc vuitens
__5. 3/4E. quatre terços
__6. 4/3F. vuit novens
__7. 5/8G. un sisè
__8. 5/9H. cinc novens
__9. 8/9I. un mig
__10. 10/12J. tres quarts
__11. cinc onzensA. 3/4
__12. dos terçosB. 9/9
__13. dotze setzensC. 5/11
__14. nou novensD. 7/10
__15. quinze dinovensE. 30/50
__16. set desens o dècimsF. 15/19
__17. trenta cinquantensG. 3/7
__18. tres quartsH. 12/16
__19. tres setensI. 1/5
__20. un cinquèJ. 2/3
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.