Prova eficàcia lectora - Novembre - Català 6è
 • 1. Quina és la temàtica principal del text?
A) La venda de les ànimes al diable i la resolució d’un enigma
B) La història de tres soldats
C) La història de dues velles
D) El diable i la seva àvia
 • 2. Qui conta la història?
A) El diable
B) Un soldat
C) Una vella
D) Un narrador
 • 3. Aquesta història va passar...
A) A la prehistòria
B) Fa poc, un any o dos
C) Fa cent o dos-cents anys
D) No ha passat mai, és ficció
 • 4. Quin tipus de text és "El diable i la seva àvia"
A) Una entrevista
B) Un conte
C) Una notícia
D) Una poesia
 • 5. Per què estaven assustats els soldats a punt de complir-se 7 anys?
A) Perquè haurien de tornar amb el rei
B) Perquè quedarien baix el poder del diable si no resolien l’enigma
C) Perquè es moririen
D) Perquè es convertirien en animals
 • 6. Qui era en realitat el drac?
A) Un gegant
B) Un dinosaure
C) El diable
D) Una princesa
 • 7. Què és un drac flamejant?
A) Un drac molt bell
B) Un drac que treu foc per la boca
C) Un drac de color foc
D) Un drac enfadat
 • 8. Què era el fuet que els va donar el drac?
A) Una bufanda
B) Una corretgeta per fer caminar els muls i cavalls
C) Una eina de camp
D) Un instrument musical
 • 9. Qui era la vella que es va acostar per ajudar-los?
A) Un personatge amb poders
B) Una camperola qualsevol
C) Una bruixa dolenta
D) Una verge
 • 10. Les dues velles...
A) No tenen res en comú, són personatges diferents
B) Segurament són amigues
C) Són la mateixa persona
D) Seguament són mare i filla
 • 11. Com era la relació entre l'àvia i el drac?
A) Dolenta, no es podien veure
B) Bona, eren molt amics
C) L’àvia tenia por del drac i s’amagava
D) L’àvia servia al drac donant-li menjar cada dia
 • 12. A casa de l'àvia del diable, el soldat es va amagar...
A) Dins un armari
B) A un subterrani
C) Davall una taula
D) Darrera un arbre
 • 13. Quina era la solució de l'enigma?
A) Fer una gimcana
B) Resoldre un sudoku
C) Endevinar el rostit, la cullera i la copa de vi que els servirien a l’infern
D) Contestar 10 preguntes correctament
 • 14. Quins personatges són reals?
A) Les velles
B) Els tres soldats
C) El drac
D) El diable
 • 15. Quins personatges són fantàstics?
A) El narrador
B) El rei
C) Els soldats
D) La vella arrugadíssima i el drac
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.