Busca el nucli del predicat
 • 1. El gos menja un entrepà.
A) menja
B) gos
C) entrepà
 • 2. Vine Joan ara mateix.
A) Joan
B) mateix
C) Vine
 • 3. El nen ha vingut ara.
A) ha vingut
B) nen
C) vingut
 • 4. Cada dia menjo un entrepà.
A) entrepà
B) menjo
C) dia
 • 5. El peix neda per sota l'aigua.
A) sota
B) neda
C) aigua
 • 6. Surt l'oreneta del balcó.
A) oreneta
B) surt
C) balcó
 • 7. L'avió vola per l'aire.
A) vola
B) avió
C) aire
 • 8. El nen és molt simpàtic.
A) simpàtic
B) nen
C) és
 • 9. Avui he anat a l'escola.
A) he anat
B) avui
C) anat
 • 10. Canta molt bé la mare
A) mare
B) bé
C) canta
 • 11. La sargantana dorm al solet.
A) sargantana
B) solet
C) dorm
 • 12. Ell mira la televisió.
A) televisió
B) ell
C) mira
 • 13. L'hipopòtam ha menjat una col.
A) ha menjat
B) col
C) menjat
 • 14. L'ocell pel cel ha volat.
A) volat
B) ocell
C) ha volat
 • 15. Miro la televisió cada dia.
A) dia
B) miro
C) televisió
 • 16. L'Àngels mirava per la finestra.
A) Àngels
B) mirava
C) finestra
 • 17. El nen està molt cansat.
A) cansat
B) està
C) molt
 • 18. He dibuixat la mà oberta.
A) mà
B) he dibuixat
C) oberta
 • 19. Les noies han anat al concert.
A) anat
B) han anat
C) concert
 • 20. Cada dia em llevo tard
A) tard
B) llevo
C) dia
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.