Troba el nucli del subjecte
 • 1. El gos menja un os petit.
A) petit
B) un
C) gos
D) os
E) menja
 • 2. Salta la granota verda pel carrer.
A) pel
B) granota
C) salta
D) verda
E) carrer
 • 3. Com cada dia el nen menja un entrepà.
A) un
B) cada
C) nen
D) entrepà
E) com
 • 4. La mare vol que treballi molt.
A) vol
B) treballi
C) molt
D) que
E) mare
 • 5. Ell ve cansat de treballar cada dia.
A) ell
B) ve
C) cansat
D) treballar
E) de
 • 6. Nosaltres arribarem d'excursió avui.
A) nosaltres
B) arribarem
C) d'excursió
D) avui
 • 7. Vols cantar una cançó, Xavi?
A) cançó
B) una
C) cantar
D) Xavi
E) vols
 • 8. L'oreneta vola pel cel a la tarda
A) pel
B) vola
C) cel
D) tarda
E) oreneta
 • 9. L'avió surt de Barcelona per la tarda.
A) Barcelona
B) avió
C) surt
D) per
E) tarda
 • 10. El llibre està tot trencat
A) llibre
B) està
C) trencat
D) tot
 • 11. Apa, Joan, quin pastís més bo.
A) Joan
B) apa
C) bo
D) més
E) pastís
 • 12. Cada dia surt el sol.
A) surt
B) cada
C) dia
D) sol
 • 13. La meva germana busca una poma.
A) una
B) germana
C) poma
D) busca
E) meva
 • 14. Canta la princesa en el castell.
A) princesa
B) la
C) castell
D) en
E) canta
 • 15. El cotxe té un bony al davant.
A) bony
B) té
C) cotxe
D) davant
E) al
 • 16. Aquest gat és molt bonic.
A) bonic
B) molt
C) aquest
D) gat
E) és
 • 17. La suma és molt fàcil de fer.
A) fàcil
B) suma
C) és
D) la
E) fer
 • 18. Els gegants de Vallgorguina són molt alts.
A) gegants
B) Vallgorguina
C) molt
D) alts
E) són
 • 19. La feina és pesada de fer.
A) de
B) pesada
C) feina
D) la
E) fer
 • 20. Els meus pares em porten a Barcelona.
A) a
B) porten
C) Barcelona
D) meus
E) pares
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.