AA E2 T03 Fraccions operacions combinades
Cal simplificar
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.