ENTERS.1(+-*:)
 • 1. (-6)·(-7)=
 • 2. (-4)·(-3)=
 • 3. (-6)·(+4)=
 • 4. (+8)·(+8)=
 • 5. (+7)·(-9)=
 • 6. (+54):(-9)=
 • 7. (-36):(-6)=
 • 8. (-14):(+2)=
 • 9. -3+4=
 • 10. +5-7=
 • 11. -3-9=
 • 12. +7-9=
 • 13. +4+9=
 • 14. +4-12=
 • 15. (-3)+(-4)=
 • 16. (+5)-(-4)=
 • 17. (-5)-(+9)=
 • 18. (+6)+(+7)=
 • 19. (-12)-(-6)=
 • 20. (-2)·(+8)=
 • 21. (+18):(-9)=
 • 22. (+8)·(-7)=
 • 23. +5-4+1=
 • 24. -1+5-7=
 • 25. -6-7-2=
 • 26. +4-3+5-3=
 • 27. -4-3+7=
 • 28. (-42):(-7)=
 • 29. (-24):(+6)=
 • 30. (-3)·(-9)=
 • 31. (+5)+(-4)=
 • 32. (-5)-(-7)=
 • 33. (-8)+(-6)=
 • 34. +12-7=
 • 35. -5-6=
 • 36. (-1):(+1)=
 • 37. (-1)-(+1)=
 • 38. (-4)-(-4)=
 • 39. -4-5+3=
 • 40. (-15):(-3)=
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.