Comp. Escrita 5è: Sant Antoni
  • 1. En quín d'aquest poble no és una de les celebracions molt importants?
A) Alcúdia
B) Manacor
C) Muro
D) Sa Pobla
  • 2. A quín poble es creu que es començà a celebrar la festa de Sant Antoni?
A) Muro
B) Sant Llorenç
C) Manacor
D) Sa Pobla
  • 3. A quin any ja es parla de festes a Sa Pobla?
A) 1265
B) 1565
C) 1365
D) 1465
  • 4. Els personatges amb caps molt grossos s'anomenen?
A) Centaures
B) Gegants
C) Caperrots
D) Dracs
  • 5. Entorn els foguerons es sol torrar carn, xulla, sobrassada i...
A) "chistorra"
B) botifarres
C) botifarrons
D) salsitxes
  • 6. Quín és l'instrument típic d'aquesta festa?
A) Fabiol
B) Xeremia
C) Tamborino
D) Ximbomba
  • 7. El pastís de verdura, carn o peix típic d'aquesta època s'anomena?
A) Panada
B) Coca de verdura
C) Cocarroi
D) Espinagada
  • 8. Quín d'aquests no és un element nou afegit a la festa?
A) Completes
B) Correfocs
C) Piromusicals
D) Persecució de dimonis
  • 9. A Pollença es celebra l'acte de...
A) Les beneïdes de Sant Antoni
B) El fogueró de Sant Antoni
C) El pi de Sant Antoni
D) El correfoc de Sant Antoni
  • 10. La cançó típica d'aquests dies s'anomena?
A) Gloses
B) Estrofes
C) Ritmes
D) Coros
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.