Comp Escrita 5è: Sant Sebastià
  • 1. Quin és el principal acte del matí de dia 20 de gener?
A) Els premis Ciutat de Palma
B) La Revetla
C) Els foguerons
D) La Diada Ciclista
  • 2. De quina epidèmia es creu que Sant Sebastià va alliberar Palma?
A) Grip
B) Còlera
C) Pesta Negra
D) Lepra
  • 3. El cap de setmana més proper a St Antoni es celebra?
A) Premis Ciutat de Palma
B) Diada Ciclista
C) St Sebastià Petit
D) Foguerons
  • 4. On es troba la reliquia de Sant Sebastià?
A) A l'església de Sant Sebastià
B) A la Llonja
C) A l'església de Santa Eulàlia
D) A la Seu
  • 5. La principal bèstia de foc de Palma és...
A) La Llúdria
B) La mussola
C) El Drac de Sant Bartomeu
D) El Drac de na Coca
  • 6. Com mataren a Sant Sebastià?
A) Crucificat
B) Amb llançades
C) A ganivetades
D) Amb fletxes
  • 7. Qui encèn el gran fogueró de la Plaça Major?
A) El Drac de na Coca
B) Els capgrossos
C) Els gegants
D) Els dimonions
  • 8. Quí era Sant Sebastià?
A) Un comerciant venecià
B) Un militar romà
C) Un pagès romà
D) Un mercader fenici
  • 9. A quin any es converteix en patró de Palma?
A) 1834
B) 1634
C) 1934
D) 1534
  • 10. El germen de les actuals festes de Sant Sebastià són?
A) Les revetles
B) Els foguerons
C) Els correfocs
D) Els concerts
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.