AA E1 T02 potencies problemes
Mega =1.000.000 
llegim milió.
Observa el noms
de les diferents
potències de 10.
Quantes fotos podré emmagatzemar?
La meva màquina fotogràfica fa fotos d'un Mega.Té una capacitat de 1 Terabyte.
Escriu el resultat en forma de potència:
de fotos.
fotos
un  milió =
?
Si la meva màquina pot emmagetzamar un  milióde fotos i només en faig una cada dia. Per quants anys tenc memòria?
Resultat:
Repartim
1.000.000 :
?
1.000.000 dies
?
365 dies cada any
?
Casi un any
2 anys i mig
Uns 200 anys
Més de 2000 anys
123'45 = 1'2345·10
1234567 ≈ 1'2·10
12000 = 1'2 ·10
Converteix:
4
?
6
?
2
?
1234'567 ≈ 1'2·10
2300000 = 23·10
9999999 ≈ ·10
Aquí hi ha un exemple:
La meva calculadora
té una tecla de
potències de 10x
7
?
5
?
3
?
Comprova que les propietats amb potències no són
vàlides quan hi ha sumes o restes...
40 + 30 =
(5-2)3=
(2+2)2=
(4+1)2=
53 - 23 =
22 + 22 =
(4+3)0=
42 + 12 =


49000000      700
15       4

3700       60


Posa =  si és exacta o > < si és  l'arrel
aproximada
8101      90
10000      100
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.