Problemes gràfics
Quants alumnes mengen dues peces de fruita al dia?

alumnes
Quina franja d'edat té aproximadament uns 700.000 espectadors?
De 15 a 29 anys.
De 45 a 64 anys.
De 66 anys i més.
De 30 a 44 anys.

Quants espectadors són majors de 66 anys?
200

20.000
200.000
700.000

Quin mes té la temperatura més baixa?
Quin mes té una temperatura mitjana d' 11 ºC?
Quin és el mes menys fred?

Quina costa catalana

 va tenir més ocupació

 hotelera l'any 2010?

Costa Daurada
 Costa Brava
Terres de l'Ebre
Costa Garraf
Quants viatgers van anar a la 
costa Daurada l'any 2009?
milers de
viatgers
Quina va ser la segona comarca
que va produir més préssecs 
l'any 2007?
Anoia
Bages
Baix Llobregat
 Alt Penedés
Quina va ser la tercera comarcaque va produir més préssecs l'any 2006?
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.