AA E1 T14 estadística 1e interpretació de gràfics

Marca el punt on

situaries cada persona

segons l'edat

i altura

a
b
altura
c
d
?
c
?
d
b
?
f
?
a
?
e

e

?
edat
f

3

?
1
?
2
?
4
?
A
?

C

?

B

?
E
?

Identifica els punts

amb els productes

F
?

D

?

Les ametlles

són els punts

marcats en vermell

Què val 1 Kg

d'ametlles?

 

Què valdrà 1 Kg

de panses?

Què valen ½ Kg

de pistatxos?

cèntims

Aquest gràfic representa les notes

d'un grup de 24 alumnes.

 

Podries omplir la taula amb el

nombre d'alunes de cada nota?

NOT
IN
BE
SU
EX
Km
Km
Km
h
min

Indica les coordenades

dels simètrics respecte

Eix OX (         ,         )
Eix OY (         ,         )
Orígen (         ,         )
Pots dir que vol dir el gràfic?

Mida dels pots

Nombre calories

7
?
4
?
6
?
5
?
8
?
30
?

Preu de les begudes

Nombre pots venuts

La població activa és

la gent que treballa.

Entre quines edats hi

ha els mateix nombre

d'homes que dones

treballant?

I el doble de dones

que homes?

De         a           anys
De         a           anys
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.