3r d'ESO. Mates. PD 2011
El meu avi, que és forner, té una recepta per fer pa. Per fer un pa de 450g utilitza els ingredients següents:- 200 ml d'aigua- 30 g de margarina- 400 g de ferina blanca- 1 culleradeta de sal(3g)- 1 cullerada de sucre (8 g)- 30 g de llevat fresc
Quants grams de llevat fresc necessita per fer un pa de
1350 g?
g
Amb la cocció, la massa del pa perd pes. Si l'avi obté un pa 
 cuit de 450g quin pes ha perdut el pa durant la cocció?
(1 ml = 1 g)
g
Si del pa de 1350 g ens n'hem menjat 270 g , quin  percentatge de pa ens hem menjat?
%
El ien és la moneda oficial del Japó i el seu símbol és ¥. Per 
fer intercanvis comercials necessitem saber l'equivalència
amb l'euro. La conversió d'euros a iens és: 1€ = 120 ¥

Quants iens costaria una llibreta de 2,50 €?
En una botiga de productes japonesos un article val 3000 ¥.
Quants euros són?
Si a Catalunya un manga val 7,50€ i al Japó val 875,12 ¥, on 
és més barat el còmic?
¥
Per a calcular de manera ràpida quants euros representen 300 iens, hi ha dues propostes:1a proposta:  Dividir el nombre de iens per 1002a proposta: multiplicar per 9 el nombre de iens i dividir-lo per 1000
Quina de les dues propostes s'aproxima més?
proposta
Si les cel.les hexagonals que construeixen les abelles  mesuren 8 mm de diagonal (distància entre els punts A i B),Quant mesura un costat de l'hexàgon?
Resposta: 
mm
Si continuem considerant les cel.les hexagonals del nostre
rusc, Quina distància hi ha entre els punts A i B?
Resposta: 
mm
Si els punts C i D estan situats al mig d'aquests dos costats
de l'hexàgon de la cel.la
Menys de 8 mm
Igual a 8 mm
Més de 8 mm
La taula següent indica el percentatge de participació i
d'abstenció en diverses eleccions
Resposta: Any
A la columna del 
percentatge de l'abstenció
hi ha una errada. A quin
any correspon?
L'any 2010, la participació va ser del 60%, Quin d'aquests 
diagrames de sectors representa aquesta dada?
Resposta:
A
B
C
L'any 2010, el nombre d'electors (persones que podien votar)
era de 324.750. Com que el percentatge de participació va ser
d'un 60%, Quantes persones van anar a votar?
(Posa el punt per a indicar els milers)
Resposta: 
persones
Volem obtenir una fórmula per conèixer el nombre de caixes 
(C) d'un nivell concret (x). Marca la resposta correcta
En un magatzem es van apilant caixes per nivells, de manera
que a cada nivell hi ha el nombre de caixes següents:
?
C = x - 4
C = 25 - 4 x 
C = 17 - 4x
Quantes caies hi ha al primer
nivell (la base)?
Resposta
caixes
Les mesures d'una caixa gran de forma semblant a la de la
imatge són: una base quadrada de costat 40 cm i una alçada 
de 24 cm
Si es vol embolicar amb paper tota la caixa. Quants cm2 de 
paper necessitarem com a mínim?
Si es vol reforçar les arestes de la caixa amb cinta adhesiva
Quants metres de cinta necessitarem?
m
cm2
Troba la solució d'aqueta equació
2x - 3 = 7 + 4x
Resposta:    x =
Has d'obtenir el valor de M si x = 2 és la solució de l'equació

3x + 2M = 18
Resposta : M =
Si llances un dau perfecte amb les sis cares numerades de
l'1 al 6 i anotes el resultat, es podrien donar aquests casos

A = Pot sortir un  nombre menor o igual a 5
B = Pot sortir el 6
C = Pot sortir un nombre parell

Si ordenes els casos de manys probable a més probable,
Quina ordenació és la correcta?
B - C - A 
A - B - C
C - B - A
Si es fa un altre llançament, pots dir que sortirà el nombre 6?
Els resultats de cinc llançaments han estat els següents

6, 6, 6, 6, 3

Quin és el nombre que més vegades ha sortit?
Resposta:
Sí, perquè és el que més ha sortit fins ara
No, perquè no podem saber el nombre que sortirà 
No, perquè ja ha sortit abans i ha de sortir un altre 
nombre
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.