Lenguaje algebraico I
__1. Aumenta x en dos unidadesA. 2x
__2. Dos números multiplicados danB. 5x/100
__3. Dos números suman 8C. 3x
__4. El 5% de un númeroD. x+1
__5. El anterior de un númeroE. x-1
__6. El consecutivo de un númeroF. x+y=8
__7. El doble de un númeroG. xy=12
__8. El triple de un númeroH. x+2
__9. La mitad de un númeroI. x/2
__10. La tercera parte de un númeroJ. x/3
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.