Introducción de factores en radicales iii Alex
Introducción  de factores 
en radicales
Alex
2
4

2
=
2
2
=
2
2
6
2
3
=
2
2
3
=
2
2
10
3
2
3
=
2
2
3
=
2
2
5
4
2
5
=
2
2
5
=
2
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.