Equacions (bàsiques)
(Si dona decimal, escriu la coma decimal amb la coma a baix)
Resol l'equació:
x =
6x+14 = 29-4x
(Si dona decimal, escriu la coma decimal amb la coma a baix)
Resol l'equació:
x =
5x-13 = 27
(Si dona decimal, escriu la coma decimal amb la coma a baix)
Resol l'equació:
x =
2x+7 = 45
(Si dona decimal, escriu la coma decimal amb la coma a baix)
Resol l'equació:
x =
9x = 55-2x
(Si dona decimal, escriu la coma decimal amb la coma a baix)
Resol l'equació:
x =
7x = x+60
(Si dona decimal, escriu la coma decimal amb la coma a baix)
Resol l'equació:
x =
7x = x-60
(Si dona decimal, escriu la coma decimal amb la coma a baix)
Resol l'equació:
x =
10x+1 = 2x+25
(Si dona decimal, escriu la coma decimal amb la coma a baix)
Resol l'equació:
x =
x+7 = 31-2x
(Si dona decimal, escriu la coma decimal amb la coma a baix)
Resol l'equació:
x =
28x-14 = 19x+40
(Si dona decimal, escriu la coma decimal amb la coma a baix)
Resol l'equació:
x =
-2x = 18
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.