Polígons. Definicions
__1. DiagonalA. Quatre costats iguals i els quatre angles rectes
__2. Paral·lelogramB. Quatre costats no paral·lels
__3. Pentàgon regularC. Costats iguals dos a dos i quatre angles iguals
__4. PerímetreD. Cinc costats iguals i cinc angles iguals
__5. QuadratE. Polígon regular de tres costats
__6. RectangleF. Quadrilàter que té dos costats paral·lels
__7. RombeG. Suma de les longituds de tots els costats
__8. TrapeziH. Quatre costats iguals i angles iguals dos a dos
__9. TrapezoideI. Línia que uneix dos vèrtexs no consecutius
__10. Triangle equilàterJ. Costats paral·lels dos a dos
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.