Tales AB III
3
4
4,5
X=
2
3
9
x=
6
4
9
x=
4
x=
10
8
AD=
AB=4      AC=10
A
B
D
BD=
CE=5     DE=9
C
E
R- L'arbre fa 
Calcula l'alçada d'aquest arbre sabent les dades 
següents:
5m
m d'alçada
1,2m
1,5m
30
x =
20
6
x
4
5
x=
x
52
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.