Problemes proporció 02
  • 1. La Maria rep el 48% dels diners de les vendes que aconsegueix. Si vol guanyar 2976 €, quant haurà de vendre?(€)
  • 2. El 38% de les dones enquestades afirmen que practiquen algun esport. Si sabem que aquestes eren 228 quantes foren enquestades?
  • 3. Dels 2300 vehicles que es venen en un concessionari 690 són turismes. Expressa aquesta quantitat amb un percentatge. (%)
  • 4. Un motorista tarda 4 hores en recórrer 276 km. Si manté una velocitat constant quant tardarà en recórrer 414 km?(h)
  • 5. Dels 4200 alumnes matriculats en institut 462 estudien francès, quin percentatge representen?(%)
  • 6. El preu d’un article és de 800 €, però el venedor ens fa un 13% de descompte. Quant pagarem en realitat?(€)
  • 7. El preu d’un article és de 7000 €, però té un 51% de recàrrec. Quant pagarem en realitat?(€)
  • 8. El preu d’un article és de 5000 €, però té un 10% de recàrrec. Quant pagarem en realitat?(€)
  • 9. El preu d’un article sense IVA és de 4000 €. Si l’IVA és del 12%, quant pagarem en realitat? (€)
  • 10. El preu d’un article sense IVA és de 200 €. Si l’IVA és del 7%,quant pagarem en realitat? (€)
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.