Equacions 1r grau: Tipus II
 • 1. 3-x =2(5x -1)
 • 2. 8 - (1-2x)=11
 • 3. 3(4x - 3) = 5(5 - x)
 • 4. (x-4) - (3x-1) = 5
 • 5. (4x-5)-(3x-1)=0
 • 6. 2(x+5)=14
 • 7. 3x-2(x+1)=4+3(x-2)
 • 8. 4x-2(3-x)=5(x-2)-2
 • 9. 3-(x-2)=2x-7(x-1)
 • 10. x+(x-1)=5(x+1)-9
 • 11. 7x + 2(x - 6) = 3(x + 4)
 • 12. 6 - (5 - 2x) + 7(x - 4) = 3 - 6x
 • 13. 2(x-3)=4x+14
 • 14. x+4=3(x+12)
 • 15. x-9=15+2(x+3)
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.