Equacions de 2n grau (I)
  • 1. x2+2x-15=0
  • 2. x2-5x+4=0
  • 3. x2+x-6=0
  • 4. x2-6x+9=0
  • 5. 4x2+x-3=0
  • 6. x2+5x+6=0
  • 7. 12x2-x-1=0
  • 8. 6x2-18x-24=0
  • 9. x2-3x+2=0
  • 10. x2+12x+35=0
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.