Angles: Tipus i classificació
 • 1. L'angle complementari de 45º és un angle de...
A) 45º
B) 50º
C) 145º
D) 40º
E) 135º
 • 2. L'angle suplementari de 45º és un angle de...
A) 135º
B) 145º
C) 50º
D) 40º
E) 45º
 • 3. L'angle de 30º és el complementari d'un de...
A) 90º
B) 180º
C) 60º
D) 360º
E) 150º
 • 4. L'angle de 70º és el suplementari d'un de...
A) 110º
B) 360º
C) 180º
D) 20º
E) 30º
 • 5. L'angle corresponent de 100º és un angle de...
A) 80º
B) 260º
C) 170º
D) 90º
E) 45º
 • 6. L'angle de 300º és el corresponent d'un angle de...
A) 0º
B) 90º
C) 45º
D) 270º
E) 60º
 • 7. Els angles de 20º i 70º són...
A) Suplementaris
B) Perpendiculars
C) Corresponents
D) Paral·lels
E) Complementaris
 • 8. Els angles de 30º i 150º són...
A) Paral·lels
B) Complementaris
C) Perpendiculars
D) Corresponents
E) Suplementaris
 • 9. Els angles de 200º i 160º són...
A) Corresponents
B) Suplementaris
C) Paral·lels
D) Perpendiculars
E) Complementaris
 • 10. Quin d'aquests dos angles té complementari?
A) Els dos
B) 136º
C) Cap dels dos
D) 47º
E) 183º
 • 11. Quin d'aquests dos angles té suplementari?
A) 183º
B) Cap dels dos
C) 136º
D) Els dos
E) 47º
 • 12. Quin d'aquests angles és cóncau?
A) Blau fort
B) Marró
C) Blau clar
D) Lila
E) Verd
 • 13. Quin d'aquests angles és recte?
A) Blau fort
B) Marró
C) Lila
D) Blau clar
E) Verd
 • 14. Quin d'aquests angles és pla?
A) Blau fort
B) Lila
C) Marró
D) Verd
E) Blau clar
 • 15. Quant val la suma dels angles blau clar i verd?
A) 180º
B) 270º
C) Un angle agut
D) 360º
E) Un angle pla
 • 16. Quin és l'angle de 270º?
A) Marró
B) Blau clar
C) Verd
D) Blau fort
E) Lila
 • 17. Quin angle obtús hi ha entre les agulles (h i min) del rellotge?
A) 120º
B) 240º
C) 200º
D) 40º
E) 20º
 • 18. Quin angle concau hi ha entre les agulles (h i min) del rellotge?
A) 220º
B) 210º
C) 200º
D) 340º
E) 240º
 • 19. Suposant que l'agulla de les hores no es mou, quin angle obtús hi haurà entre les agulles (h i min) quan passi un quart d'hora?
A) 160º
B) 150º
C) 210º
D) 170º
E) 120º
 • 20. Quin angle convex hi ha entre les agulles (h i min) quan són les dues en punt?
A) 320º
B) 60º
C) 340º
D) 300º
E) 270º
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.