Equacions parèntesis i fraccions
Elimina parèntesis:
La solució és:
2x-62 = 12-5·(6x+2)
x=
Fes denominador comú: 
Treu els denominadors:
-
=
La solució és: 
x=
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.