Vectors directors 2
  • 1. Una recta té vector director (2,5). Un altre vector director és:
A) (5,2)
B) (3,6)
C) (4,10)
D) (1,2'4)
  • 2. Una recta té vector director (-3,7). Un altre vector director és:
A) (2,9)
B) (3,7)
C) (-6,21)
D) (-9,21)
  • 3. Una recta té vector director (4,4). Un altre vector director és:
A) (4,1)
B) (1,4)
C) (1,1)
D) (1,-1)
  • 4. Una recta té vector director (-2,-7). Un altre vector director és:
A) (1,-2)
B) (2,7)
C) (-4,14)
D) (-2,7)
  • 5. Una recta té vector director (1,5/3). Un altre vector director és:
A) (3,5)
B) (1,3/5)
C) De vector director només n'hi ha 1
D) (5,3)
  • 6. Una recta té vector director (-8,-8). Un altre vector director és:
A) (1,1)
B) (4,5)
C) (1,1/8)
D) Qualsevol
  • 7. Una recta té vector director (1,4/7). Un altre vector director és:
A) (1,4)
B) (1,7)
C) (7,4)
D) No pot ser que tingui fraccions
  • 8. Una recta té vector director (2/9,5/9). Un altre vector director és:
A) (1,1)
B) (5,2)
C) (9,9)
D) (2,5)
  • 9. Una recta té vector director (1,-4/5). Un altre vector director és:
A) (1,4)
B) (1,-4)
C) (5,4)
D) (5,-4)
  • 10. Una recta té vector director (1,3/4). Un altre vector director és:
A) (4,3)
B) (1,4)
C) (3,4)
D) (1,3)
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.