AA E2 T03 Problemes amb fraccions
mida pas =
En Fèlix ha necessitat 100 passos 
per avançar 80 metres.
Quina fracció de metre
recorre en cada pas?

simplificant
100 passos
?
80 metres
?
metres
metres
S’ha tombat una caixa que contenia 30 dotzenes d’ous i se n’han trencat 135. Quina fracció ha quedat?
Total ous =
Queden:
part
tot
=
30 dotzenes
?
-
=
de
=
12 ous
?
=
ous
S’ha tombat una caixa amb 30 dotzenes d’ous i se n’han trencat tres vuitenes parts.Quants d’ous hi queden?
queden =          -          
Tots =                    de            =
Romputs =
30 dotzenes
?
tots
?
romputs
?
de
12 ous
?
=
ous
?
ous
S’ha tombat una caixa d’ous i se n’han 
trencat 135, que són 3/8 del total. 
Quant d’ous contenia la caixa?
Part
Tot
tot =
=
·
3
?
8
?
:
=
=
135
?
tot
?
ous
Una família dedica dos terços dels seusingressos a cobrir despeses de funcionament,estalvia la quarta part del total i gasta la resta en oci. Quina fracció dels ingressos inverteix en oci?
oci = sou     -     despeses   -     estalvi  
oci = 1 - 
-
oci =
12
En un internacional,3/8 dels delegats sónamericans; 2/5 són asiàtics; 1/6, africans, ila resta, europeus. Quina fracció dels delegats ocupen els europeus?
Eur.= tots - americ.-asia.-afric.
€=1-
-
-
=
En un hotel, la meitat de les habitacions són al primerpis; la tercera part, al segon pis, i la resta, al l’àtic, que té deu habitacions. Quantes habitacions hi ha a cada pis?
1 -
 tot -  1 pis - 2 pis = 3 pis = 10

-
=
10
part
tot
Necessitem:         botelles de 
300
?
·
3
?
:
?
4
?
Quants de litres d’oli es necessiten
per omplir 300 botelles 
de tres quarts de litre?
=
litros
?
Quantes botelles de vi de
 tres quarts de litre s’omplen amb un dipòsit de 1 800 litres?
Repartir 
:
=
litres de vi en botelles de 
·
:
=
botelles
taps de

Un pot de suavitzant té un tap dosificador amb una capacitat de 3/40 de litre. Quina és la capacitat del pot sabent que omple 30 taps?
=
litres
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.