Pàg. 5 - exerc. 2.2
 • 1. Quin és el valor de b per a=1
A) 5
B) 99
C) 11
D) 9
E) 101
 • 2. Quin és el valor de b per a=3
A) 29
B) 301
C) 299
D) 31
E) 44
 • 3. Quin és el valor de b per a=5
A) 51
B) 49
C) 499
D) 501
E) 221
 • 4. Quin és el valor de b per a=7
A) 77
B) 701
C) 71
D) 69
E) 324
 • 5. Quin és el valor de b per a=8
A) 71
B) 81
C) 79
D) 402
E) 801
 • 6. Quin és el valor de b per a=8'3
A) 82
B) 83
C) 7'3
D) 8'2
E) 6
 • 7. Quin és el valor de b per a=15
A) 14
B) 68
C) 149
D) 16
E) 151
 • 8. Quin és el valor de b per a=100
A) 999
B) 99
C) 12
D) 101
E) 1001
 • 9. Quin és el valor de b per a=9'7
A) 25
B) 96
C) 8'6
D) 87
E) 8'7
 • 10. Quin és el valor de b per a=999
A) 991
B) 989
C) 1000
D) 9989
E) 33
 • 11. Quin és el valor de b per a=0'01
A) 0'09
B) 1
C) 9
D) -0'9
E) 0'1
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.