Pàg. 5 - exerc. 2.2
 • 1. Quin és el valor de b per a=1
A) 99
B) 5
C) 101
D) 11
E) 9
 • 2. Quin és el valor de b per a=3
A) 44
B) 301
C) 29
D) 31
E) 299
 • 3. Quin és el valor de b per a=5
A) 501
B) 51
C) 221
D) 499
E) 49
 • 4. Quin és el valor de b per a=7
A) 77
B) 324
C) 701
D) 69
E) 71
 • 5. Quin és el valor de b per a=8
A) 402
B) 801
C) 71
D) 79
E) 81
 • 6. Quin és el valor de b per a=8'3
A) 6
B) 7'3
C) 82
D) 83
E) 8'2
 • 7. Quin és el valor de b per a=15
A) 14
B) 68
C) 149
D) 16
E) 151
 • 8. Quin és el valor de b per a=100
A) 1001
B) 12
C) 101
D) 999
E) 99
 • 9. Quin és el valor de b per a=9'7
A) 8'7
B) 87
C) 96
D) 25
E) 8'6
 • 10. Quin és el valor de b per a=999
A) 9989
B) 1000
C) 989
D) 991
E) 33
 • 11. Quin és el valor de b per a=0'01
A) 0'1
B) -0'9
C) 1
D) 9
E) 0'09
Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.