Problemes proporció 01
 • 1. L’Alícia va pagar 30 € per 5 kg de peres. Quants quilos va comprar si va pagar 39 €?(kg)
 • 2. Un obrer guanya 280 € per 56 hores de feina. quant guanyarà si treballa 65 hores?(€)
 • 3. Viatgem a un país llunyà la moneda del qual és el yin-zu. Si 1 yin-zu equival a 4 € . quants yin-zu ens donaran per 453 €? (yin-zu)
 • 4. En una oficina es gasten 525 fulls en 5 dies. Quants fulls es gastaran en 24 dies?(fulls)
 • 5. L’escala d’un mapa és 1:400000. La distància en el mapa de dues ciutats és de 4 cm. Quina distància en quilòmetres les separa en la realitat? (km)
 • 6. En elaborar unes postres per a dues persones es necessiten 120 g d’arròs quant arròs necessitaràs si prepares postres per 3 persones? (g)
 • 7. En un concessionari es venen 8100 vehicles a l’any, dels quals el 67% són turismes. Trobar el nombre de
  turismes que es venen a l’any en aquest concessionari.
 • 8. En una ciutat s’envien 9800 missatges de mòbil diaris. El 57% dels quals són missatges multimèdia. Quants missatges multimèdia s’envien al dia?
 • 9. Amb 59 kg de farina s’elaboren 118 kg de pa. Quants kg de farina es necessiten per fabricar 16 kg de pa? (kg)
 • 10. El 17% dels alumnes del institut van a classes particulars d'anglès. Si hi ha 9200 alumnes en total, quants van a classes d'anglès?
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.