E1 T12.2 Classificació quadrilaters
Trapezi Escalè
?
Trapezoide
?

Rectangle

?
Rombe
?
Trapezi rectangle
?
Quadrat
?
Romboide
?
Trapezi isòscels
?
Paral.lelogram
?
NO paral.lelogram
?
NO paral.lelogram
?
Paral.lelogram
?
Paral.lelogram
?
NO paral.lelogram
?
NO paral.lelogram
?
Paral.lelogram
?
Trapezoide
?
Rectangle
?
Trapezi rectangle
?
Quadrat
?
Trapezi isòscels
?
Rombe
?
Rectangle
?
Trapezi isòscels
?
Rombe
?
Trapezoide
?
Quadrat
?
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.