MAT.PROPORC.1.Trobar el tercer número d'una proporció
ElMaTeMaTiCo    (Gràcies)  
Anota com fer els exercicis
amplia x2
x2
x = 
En tot cas pos fer:

SI veus una relació de 
proporcionalitat, 
es pot fer directament
3·4
2
=6
x
x=
·3
4
?
12
?
=
x=
x=
6
?
9
3
?
=
9
?
2·2·3·3
?
=
2·3
?
2·2·3·3
?
3
=
=
12
?
x=
x=
4
?
8
?
10·
1
?
=
3
?
3·2·2·2
?
=
2·2
?
2·3·5
?
1
=
=
30
?
x=
x=
?
6
15
?
9
?
=
6
?
2·2·2·3·5
?
=
2·3
?
2·3·2·3
?
3·3
=
=
4
?
x=
x=
?
8
?
6
6
?
=
8
?
2·2·2·3
?
2·2·2
?
=
3·2·2·2
?
3·2
?
=
=
4
?
Clica sobre ElMaTeMaTiCo 
i fes punts al
teu compte 
ElMaTeMaTiCo    (Gràcies)  
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.