Problemes proporció
 • 1. L’Alícia va pagar 30 € per 5 kg de peres. Quants quilos va comprar si va pagar 39 €?(kg)
 • 2. Un obrer guanya 280 € per 56 hores de feina. quant guanyarà si treballa 65 hores?(€)
 • 3. Viatgem a un país llunyà la moneda del qual és el yin-zu. Si 1 yin-zu equival a 4 € . quants yin-zu ens donaran per 453 €? (yin-zu)
 • 4. En una oficina es gasten 525 fulls en 5 dies. Quants fulls es gastaran en 24 dies?(fulls)
 • 5. L’escala d’un mapa és 1:400000. La distància en el mapa de dues ciutats és de 4 cm. Quina distància en quilòmetres les separa en la realitat? (km)
 • 6. En elaborar unes postres per a dues persones es necessiten 120 g d’arròs quant arròs necessitaràs si prepares postres per 3 persones? (g)
 • 7. En un concessionari es venen 8100 vehicles a l’any, dels quals el 67% són turismes. Trobar el nombre de
  turismes que es venen a l’any en aquest concessionari.
 • 8. En una ciutat s’envien 9800 missatges de mòbil diaris. El 57% dels quals són missatges multimèdia. Quants missatges multimèdia s’envien al dia?.
 • 9. Amb 59 kg de farina s’elaboren 118 kg de pa. Quants kg de farina es necessiten per fabricar 16 kg de pa? (kg)
 • 10. El 17% dels alumnes del institut van a classes particulars d'anglès. Si hi ha 9200 alumnes en total, quants van a classes d'anglès?
 • 11. La Maria rep el 48% dels diners de les vendes que aconsegueix. Si vol guanyar 2976 €, quant haurà de
  vendre?(€)
 • 12. El 38% de les dones enquestades afirmen que practiquen algun esport. Si sabem que aquestes eren 228
  quantes foren enquestades?
 • 13. Dels 2300 vehicles que es venen en un concessionari 690 són turismes. Expressa aquesta quantitat amb un percentatge. (%)
 • 14. Un motorista tarda 4 hores en recórrer 276 km. Si manté una velocitat constant quant tardarà en recórrer 414 km?(h)
 • 15. Dels 4200 alumnes matriculats en institut 462 estudien francès, quin percentatge representen?(%)
 • 16. El preu d’un article és de 800 €, però el venedor ens fa un 13% de descompte. Quant pagarem en realitat?(€)
 • 17. El preu d’un article és de 7000 €, però té un 51% de recàrrec. Quant pagarem en realitat?(€)
 • 18. El preu d’un article és de 5000 €, però té un 10% de recàrrec. Quant pagarem en realitat?(€)
 • 19. El preu d’un article sense IVA és de 4000 €. Si l’IVA és del 12%, quant pagarem en realitat? (€)
 • 20. El preu d’un article sense IVA és de 200 €. Si l’IVA és del 7%,quant pagarem en realitat? (€)
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.