Monomis. Nomenclatura
 • 1. grau del monomi: 5x2y
 • 2. part literal del monomi: 4x2y2
 • 3. coeficient del monomi: -2x2y
 • 4. variables del monomi: 4x2y
 • 5. grau del polinomi: -7xy+3x-7a5b3
 • 6. coeficient del monomi: p3q4
 • 7. part literal del monomi -3a3b2c
 • 8. variables del polinomi: -3a3-8b2c
 • 9. grau monomi: -4
 • 10. part literal del monomi: -4ab
 • 11. variables del monomi: -4ab
 • 12. coeficient del monomi: -4ab
 • 13. part literal del monomi: px4
 • 14. coeficient del monomi: -px4
 • 15. grau del monomi: -px4
 • 16. variables del monomi: -px4
 • 17. grau delpolinomi: -4a-6ab-7
 • 18. variables del monomi: -4xpm
 • 19. coeficient del monomi: -12ab
 • 20. grau del monomi: 23ab3c3
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.