Prehistòria, Edat Antiga i Mitjana (a la Península) (6è EP)
 • 1. En el Neolític els pobladors s'organitzaven en:
A) tribus
B) aldees
C) ciutats
D) clans
 • 2. En el Paleolític els pobladors vivien en:
A) edificis de pedra
B) coves
C) cases de fusta
D) davall de la terra
 • 3. L'Edat dels Metalls, en general, va començar fa uns...
A) 1000 anys
B) 7000 anys
C) 10000 anys
D) 4000 anys
 • 4. Un descobriment en l'Edat dels Metalls va ser:
A) ceràmiques
B) foc
C) roda
D) teles
 • 5. En el Neolític se cultivaven les terres i se domesticaven els animals perquè eren nòmades.
A) vertader
B) fals
 • 6. Quins utensilis fabricaven al Paleolític?
A) fets amb ossos i metalls
B) fets d'ossos i pedres
C) encara no en fabricaven
D) fets de fusta i pedra polida
 • 7. Com habitaven en el neolític?
A) en petites ciutats
B) en poblats
C) en tribus
 • 8. Quin tipus d'imatge és aquesta?
A) pintures casolanes
B) pintures a l'oli
C) pintures rupestres
D) pintures esquemàtiques
 • 9. Quins metalls es començaren a treballar a l'Edat dels Metalls?
A) coure, bronze, alumini
B) coure, bronze, ferro
C) coure, bronze, plata
D) coure, ferro, acer
 • 10. De manera general, quan es diu que comença la Història?
A) al 3000 a.C. amb l'invent de l'escriptura
B) al 3000 a.C. amb l'invent de la roda
C) a l'any 0
D) amb el descobriment D'Americà, al 1492
 • 11. On habitaven els íbers?
A) al sud i est de la Península
B) al nord i est de la Península
C) al nord-oest de la Península
 • 12. On habitaven els celtes?
A) al nord de la Península
B) a la Meseta i costa Atlàntica de la Península
C) al sud i est de la Península
 • 13. Els celtes eren experts...
A) lluitadors
B) comerciants
C) orfebres
 • 14. La majoria dels íbers eren...
A) orfebres
B) comerciants
C) agricultors, ramaders o artesans
 • 15. Els Tartessos...
A) s'inst alaren a la Península i comerciaren amb grecs i fenicis
B) expulsaren els íbers de la Península
C) arribaren després de l'imperi romà
 • 16. Aquesta imatge pertany...
A) a l'art íber
B) a l'art musulmà
C) a l'art celta
D) a l'art romà
 • 17. Els pobles colonitzadors de la Península arribaren per aquest ordre:
A) fenicis, grecs, cartaginesos
B) grecs, cartaginesos, fenicis
C) fenicis, cartaginesos, grecs
D) cartaginesos, grecs, fenicis
 • 18. Els fenicis procedien d'Àsia, els grecs de Grècia i els cartaginesos de Roma
A) Vertader
B) Fals
 • 19. Quan va començar la conquesta de la Hispània romana?
A) al 409
B) al 19 a.C.
C) al 218 a.C.
D) al 711
 • 20. La societat a l'Hispània romana es dividia en:
A) rics i pobres
B) soldats, civils i esclaus
C) homes i dones
D) persones lliures i esclaus
 • 21. En què ens ha influït, principalment, la romanització?
A) en la religió però en la llengua
B) en la llengua y la religió
C) en l'armament
D) en la llengua Peró no en la religió
 • 22. El regne visigot derrotà als romans i s'inst alaren a la Península...
A) del 409 al 711
B) del 19 a.C. al 409
C) del 711 al 1492
 • 23. Els visigots establiren la capital
A) a Còrdova
B) a Madrid
C) a Petra
D) a Toledo
 • 24. Els visigots imposaren la seva llengua i religió
A) fals
B) vertader
 • 25. Els musulmans conqueriren part de la Península. quin nom donaren a aquest territori i on establiren la capital?
A) Denominaren aquest territori Damasc. Capital a Còrdova
B) Denominaren aquest territori Al-Andalus. Capital a Toledo
C) Denominaren aquest territori Al-Andalus. Capital a Còrdova
D) Denominaren aquest territori Damasc. Capital a Toledo
 • 26. La Reconquesta es va realitzar a partir de
A) províncies cristianes
B) regnes cristians
C) comtats cristians
D) califats cristians
 • 27. L'edat Antiga a la Península
A) comença amb l'aparició de l'escriptura fins la derrota dels dels musulmans a mans dels cristians (1492)
B) comença amb l'aparició de l'escriptura fins la derrota dels visigots a mans dels musulmans (711)
C) comença amb l'aparició de l'escriptura fins la derrota dels romans a mans dels musulmans
D) comença amb l'aparició de l'escriptura fins la derrota dels romans a mans dels visigots (409)
 • 28. L'edat Mitjana
A) comença al 409 i acaba al 711
B) comença al 409 i acaba al 1219
C) comença al 409 i acaba al 1492
D) comença al 711 i acaba al 1492
 • 29. A quin art pertany aquesta imatge?
A) art romànic
B) art musulmà
C) art gòtic
 • 30. A Mallorca, els musulmans foren derrotats per les tropes de...
A) Josep II
B) Juan I
C) Jordi II
D) Jaume I
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.