5è Cat T9 p/b, t/d i c/g
 • 1. càsti
A) càstig
B) càstic
 • 2. equi
A) equip
B) equib
 • 3. sa
A) sap
B) sab
 • 4. per
A) perd
B) pert
 • 5. ver
A) vert
B) verd
 • 6. ciuta
A) ciutat
B) ciutad
 • 7. llo
A) llop
B) llob
 • 8. àne
A) àneg
B) ànec
 • 9. esvel
A) esvelt
B) esveld
 • 10. acor
A) acord
B) acort
 • 11. bru
A) brud
B) brut
 • 12. po
A) pod
B) pot
 • 13. màne
A) màneg
B) mànec
 • 14. fan
A) fang
B) fanc
 • 15. ser
A) serp
B) serb
 • 16. fo
A) foc
B) fog
 • 17. ma
A) mac
B) mag
 • 18. nor
A) nord
B) nort
 • 19. empa
A) empat
B) empad
 • 20. tu
A) tub
B) tup
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.