Edat Mitjana a Cataunya
 • 1. Quines dues preguntes ens hem de fer per saber qui mana? (Política)
A) On? i Què?
B) Per què? i On?
C) Quan? i On?
D) Quan? i Per què?
 • 2. La prehistòria va succeir just abans que l'edat mitjana?
A) No! Entremig hi havia l'edat antiga!
B) Efectivament!
C) No! Entremig hi havia l'edat moderna!
D) No! Primer va ser l'Edat Mitjana i després la prehistòria!
 • 3. On es desenvolupa l'edat mitjana de Catalunya?
A) A l'Oest de la Península Ibèrica.
B) A Catalunya!
C) Al nord-est de la península Ibèrica.
D) A Espanya!
 • 4. Durant la primera etapa, qui governava la zona sud ?
A) Els francs
B) Ramon de Berenguer
C) L'imperi Aragonès
D) L'imperi musulmà
 • 5. Durant la Segona etapa, qui governava?
A) L'imperi Aragonès
B) L'imperi musulmà
C) Els francs
D) Ramon de Berenguer
 • 6. Amb quin imperi va fusionar el seu imperi Ramon de Berenguer?
A) Amb l'imperi Aragonès
B) Amb l'Imperi Franc
C) Amb l'imperi Musulmà
D) Amb l'imperi de Portugal
 • 7. De què s'alimentava la gent a l'edat mitjana?
A) Molt de peix
B) Aliments provinents de camp.
C) Molta carn
D) Pizza i Hamburgueses
 • 8. Per què era poderosa la noblesa?
A) Perquè eren molt bons estrategues
B) Perquè tenien grans extensions de terreny i podien mantenir un exercit
C) Perquè eren els guais
D) Perquè treballaven moltes hores i s'ho guanyaven
 • 9. Per què era poderós el clergat?
A) Perquè podien estudiar
B) Perquè eren cristians
C) Perquè tenien fe en deu
D) Perquè eren pocs i ben avinguts
 • 10. Perquè treballava tantes hores el poble ras?
A) Perquè havien de donar tot el que no necessitessin per alimentar-se al noble
B) Perquè volien estalviar per comprar-se un castell.
C) Perquè havien de donar tot el que no necessitessin per alimentar-se al clergat.
D) Perquè els agradava molt.
 • 11. Com es deia un grup de persones que treballa del mateix ofici.
A) Club
B) Gremi
C) Barri
D) Sindicat
 • 12. Què oferia el noble a canvi de no treballar?
A) La seva amistat.
B) Una festa dins del castell cada setmana.
C) Protecció i aliment necessari per sobreviure.
D) Protecció.
 • 13. Quins són els dos corrents artístics de l'època?
A) Romànic i Modernisme
B) Romànic i Gòtic
C) Barroc i Gòtic
D) Gòtic i Impressionisme
 • 14. Quin estil es trobava més a les ciutats?
A) Barroc
B) Renaixement
C) Gòtic
D) Romànic
 • 15. Quin estil es va donar primer?
A) Gòtic
B) Impressionisme
C) Romànic
D) Barroc
 • 16. Què són les espitlleres?
A) Finestres típiques del Romànic.
B) Vitralls típics del Romànic.
C) Finestres típiques del Gòtic.
D) Vitralls típics del Gòtic.
 • 17. Què són les Rosasses?
A) Finestres típiques del Romànic.
B) Finestres típiques del Gòtic.
C) Vitralls típics del Gòtic.
D) Vitralls típics del Romànic.
 • 18. Les parets del Romànic eren...
A) Gruixudes i baixetes.
B) Primes i altes.
C) Primes i baixetes.
D) Gruixudes i altes.
 • 19. Les parets del Gòtic eren...
A) Gruixudes i baixetes.
B) Gruixudes i altes.
C) Primes i altes.
D) Primes i baixetes.
 • 20. La volta de creueria és típica del ...
A) Barroc
B) Gòtic i del Romànic
C) Gòtic
D) Romànic
 • 21. La volta de canó és típica del ...
A) Gòtic i del Romànic
B) Romànic
C) Gòtic
D) Cap dels dos
 • 22. Els edificis eren molt decorats i estilitzats en el ...
A) Gòtic i del Romànic
B) Romànic
C) Cap dels dos
D) Gòtic
 • 23. Els edificis no estaven gaire decorats i eren molt austers en el ...
A) Gòtic
B) Cap dels dos
C) Romànic i Gòtic
D) Romànic
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.