Edat Mitjana Política - Economia
 • 1. Què significa política?
A) És la paraula que ens serveix per referir-nos a qui mana
B) Allò de les guerres
C) És la paraula que ens serveix per referir-nos al que menjaven
D) Allò dels partits
 • 2. Abans de la Edat mitjana quina etapa hi havia?
A) Edat Antiga
B) Última edat
C) Primera edat
D) Prehistòria
 • 3. On podem localitzar la història que hem explicat?
A) Al oest de la Península Ibèrica.
B) Al nord-est de la Península Ibèrica
C) A Portugal
D) Al sud de la Península Ibèrica.
 • 4. Durant la primera etapa de l'edat mitjana, qui governava el nord de Catalunya?
A) Ningú
B) L'imperi Musulmà
C) Els comtes catalans
D) Els Francs
 • 5. Durant la primera etapa de l'edat mitjana, qui governava el sud de Catalunya?
A) L'imperi Musulmà
B) Els comtes catalans
C) Ningú
D) Els Francs
 • 6. Arribada la segona etapa, quin va ser el comte que va aconseguir ajuntar tots els comtats catalans?
A) El comte Miquel Martí i Pol
B) El comte Genís Pinart
C) El comte Joan Berenguer
D) El comte Ramon Berenguer
 • 7. Amb quin imperi va unir el seu propi imperi Ramon Berenguer?
A) Italià
B) Aragonès
C) Portuguès
D) Francès
 • 8. Com s'anomena el regne que va aparèixer a partir d'aquesta unió?
A) Corona Catalana
B) Corona Castellana
C) Corona Francesa
D) Corona Catalana-Aragonesa
 • 9. Què estudiem de l'Economia de l'edat mitjana a Catalunya?
A) Estudiem el que menjaven
B) Estudiem com compraven i venien coses
C) Allò dels diners
D) Estudiem qui mana
 • 10. Quins tipus de persona hi havia a l'època?
A) Noblesa i Poble ras.
B) Clergat i Poble ras.
C) Noblesa, Clergat i Poble ras.
D) Noblesa i Clergat.
 • 11. Què feia tan poderosa la Noblesa?
A) No eren tan poderosos.
B) El fet de tenir totes les grans extensions de terreny i un exèrcit.
C) El fet de tenir un exèrcit.
D) El fet de tenir totes les grans extensions de terreny.
 • 12. El clergat era l'encarregat de transmetre els valors d'una religió, quina?
A) El Budisme
B) El Cristianisme
C) L'Islam
D) El Judaisme
 • 13. Perquè el clergat es considerava un sector poderós?
A) Perquè tenien algun terreny
B) Perquè anaven a missa
C) No els consideraven poderosos
D) Perquè podien estudiar
 • 14. Que feia el poble ras si venia un lladre?
A) Avisar el noble perquè els protegís amb l'exercit
B) Avisar el noble perquè no li donarien més menjar.
C) Oferir-li menjar
D) Fer-lo fora de males maneres.
 • 15. Com s'anomenava un conjunt de persones que s'ajuntaven segons l'ofici que tenien?
A) Sindicat
B) Grup
C) Associació
D) Gremi
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.