Edat Mitjana Política - Economia
 • 1. Què significa política?
A) Allò dels partits
B) És la paraula que ens serveix per referir-nos al que menjaven
C) És la paraula que ens serveix per referir-nos a qui mana
D) Allò de les guerres
 • 2. Abans de la Edat mitjana quina etapa hi havia?
A) Edat Antiga
B) Primera edat
C) Prehistòria
D) Última edat
 • 3. On podem localitzar la història que hem explicat?
A) A Portugal
B) Al sud de la Península Ibèrica.
C) Al oest de la Península Ibèrica.
D) Al nord-est de la Península Ibèrica
 • 4. Durant la primera etapa de l'edat mitjana, qui governava el nord de Catalunya?
A) Els comtes catalans
B) Els Francs
C) L'imperi Musulmà
D) Ningú
 • 5. Durant la primera etapa de l'edat mitjana, qui governava el sud de Catalunya?
A) L'imperi Musulmà
B) Ningú
C) Els Francs
D) Els comtes catalans
 • 6. Arribada la segona etapa, quin va ser el comte que va aconseguir ajuntar tots els comtats catalans?
A) El comte Joan Berenguer
B) El comte Genís Pinart
C) El comte Miquel Martí i Pol
D) El comte Ramon Berenguer
 • 7. Amb quin imperi va unir el seu propi imperi Ramon Berenguer?
A) Aragonès
B) Italià
C) Portuguès
D) Francès
 • 8. Com s'anomena el regne que va aparèixer a partir d'aquesta unió?
A) Corona Castellana
B) Corona Catalana
C) Corona Catalana-Aragonesa
D) Corona Francesa
 • 9. Què estudiem de l'Economia de l'edat mitjana a Catalunya?
A) Estudiem el que menjaven
B) Estudiem qui mana
C) Allò dels diners
D) Estudiem com compraven i venien coses
 • 10. Quins tipus de persona hi havia a l'època?
A) Clergat i Poble ras.
B) Noblesa, Clergat i Poble ras.
C) Noblesa i Clergat.
D) Noblesa i Poble ras.
 • 11. Què feia tan poderosa la Noblesa?
A) No eren tan poderosos.
B) El fet de tenir totes les grans extensions de terreny.
C) El fet de tenir totes les grans extensions de terreny i un exèrcit.
D) El fet de tenir un exèrcit.
 • 12. El clergat era l'encarregat de transmetre els valors d'una religió, quina?
A) El Judaisme
B) El Budisme
C) L'Islam
D) El Cristianisme
 • 13. Perquè el clergat es considerava un sector poderós?
A) Perquè anaven a missa
B) Perquè podien estudiar
C) No els consideraven poderosos
D) Perquè tenien algun terreny
 • 14. Que feia el poble ras si venia un lladre?
A) Avisar el noble perquè els protegís amb l'exercit
B) Fer-lo fora de males maneres.
C) Oferir-li menjar
D) Avisar el noble perquè no li donarien més menjar.
 • 15. Com s'anomenava un conjunt de persones que s'ajuntaven segons l'ofici que tenien?
A) Associació
B) Sindicat
C) Gremi
D) Grup
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.