Geometria de l'espai 01
El cub té:
5 cares
10 vèrtexs
6 costats
12 arestes
Cos rodó
Piràmide
Prisma
Poliedre
El cilindre és un :
Con
Cilindre
Prisma
Poliedre
Això és un :
 4 cares
3 cares
6 cares
5 cares
Quantes cares té aquest tetraedre ?
Quantes arestes té aquesta piràmide triangular?
12 arestes
4 arestes
9 arestes
6 arestes
Quantes arestes té aquesta piràmide quadrangular?
4 arestes
6 arestes
5 arestes
8 arestes
Quants vèrtexs té aquesta piràmide quadrangular?
4 vèrtexs
3 vèrtexs
5 vèrtexs
8 vèrtexs
10 arestes
5 arestes
6 arestes
15 arestes
Quantes arestes té la base?
8 arestes
12 arestes
16 arestes
14 arestes
Quantes arestes té aquest prisma?
Sí, les cares són heptàgons.
No, les cares són pentàgons.
Sí, les cares són pentàgons.
Sí, les cares són hexàgons.
Totes les cares són iguals?
Quin polígon formen les cares?
Aquest icosaedre està format per :
Triangles equilàters
Triangles isòsceles
Triangles escalens
Triangles rectangles
6 cares laterals, 6 arestes i 1 base
6 cares laterals, 7 vèrtexs i 1 base
6 cares laterals, 10 arestes i 1 base
7 cares laterals, 7 vèrtexs, 1 base
Aquesta piràmide està formada per:
Quantes arestes té aquesta piràmide?
arestes
6 vèrtexs, 3 cares laterals i 1 base
4 cares laterals, 1 base i 5 vèrtexs
5 vèrtexs, 5 cares laterals i 1 base
1 base, 7 arestes i 5 vèrtexs
Aquesta piràmide està formada per :
3 cares, 4 vèrtexs i 6 arestes
 4 cares, 4 vèrtexs i 6 arestes
3 cares, 3 vèrtexs i 7 arestes
4 cares, 3 vèrtexs i 9 arestes
Aquesta piràmide té:
2 bases, 7 cares laterals i 15 arestes
 10 vèrtexs, 8 cares i 15 arestes
12 arestes, 2 bases i 10 vèrtexs
5 cares laterals, 2 bases i 15 arestes
Aquest prisma té:
2 bases, 4 cares laterals i 8 vèrtexs
4 cares laterals, 2 bases i 10 arestes
12 arestes, 6 cares i 8 vèrtexs
 2 bases, 4 costats i 8 vèrtexs
Aquest prisma té:
Aquest prisma té:
10 cares laterals, 2 bases i 20 arestes
2 bases, 16 arestes i 8 cares laterals
 8 cares, 16 arestes i 16 vèrtexs
9 cares laterals, 2 bases i 18 vèrtexs
Quantes arestes té aquest prisma?
arestes
Quantes arestes i vèrtexs té
aquesta piràmide:
vèrtexs
arestes
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.