C. LECTORA"PAISATGES POÈTICS"
  • 1. Com és el cirerer?
A) És vell i rialler.
B) És jove i trist.
C) És petit i alegre.
D) És jove i rialler.
E) És gran i rialler.
  • 2. Què ha dit el cirerer al poeta?
A) Hola.
B) Bona nit.
C) Bona tarda.
D) Bon dia.
E) Bon vespre.
  • 3. Com estan les branques?
A) Esteses.
B) Doblegades.
C) Tallades.
D) Llargues.
E) Caigudes
  • 4. Què ha tirat el cirerer al poeta?
A) Moltes flors blanques. dues grapades de flors grogues.
B) Una flor blanca.
C) Moltes cireres.
D) Flors i fulles.
E) Dues grapades de flors blanques.
  • 5. El poeta està mirant ...
A) els peixos.
B) el paisatge.
C) el Sol.
D) el mar.
E) els pins.
  • 6. El cel serè transforma el mar de color ...
A) negre.
B) vermell.
C) blanc.
D) verd.
E) blau.
  • 7. Des dels .... observa el paisatge.
A) pins
B) vaixells
C) port
D) roques
E) balcons
  • 8. De què parla el poema "Rialla d'abril"
A) D'un cirerer que ha florit.
B) Del pas de l'hivern a la primavera.
C) D'una muntanya molt alta.
D) Del pas de l'estiu a la tardor.
E) De la primavera.
  • 9. Quines dues coses agraden a en Joan Maragall, segons el poema?
A) La verdor dels pins i la blavor del mar.
B) La verdor dels pins i el paisatge.
C) La blavor del mar i els vaixells.
D) La verdor del mar i la blavor dels pins.
E) La blavor del mar i el Sol.
  • 10. Com t'imagines el paisatge de "Vistes al mar"
A) Contaminat.
B) Desciudat.
C) Ple de gom a gom.
D) Tranquil, net i silenciós.
E) Brut.
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.