C. LECTORA"PAISATGES POÈTICS"
  • 1. Com és el cirerer?
A) És jove i trist.
B) És vell i rialler.
C) És petit i alegre.
D) És jove i rialler.
E) És gran i rialler.
  • 2. Què ha dit el cirerer al poeta?
A) Bona nit.
B) Bon dia.
C) Hola.
D) Bon vespre.
E) Bona tarda.
  • 3. Com estan les branques?
A) Tallades.
B) Doblegades.
C) Esteses.
D) Caigudes
E) Llargues.
  • 4. Què ha tirat el cirerer al poeta?
A) Una flor blanca.
B) Moltes cireres.
C) Flors i fulles.
D) Dues grapades de flors blanques.
E) Moltes flors blanques. dues grapades de flors grogues.
  • 5. El poeta està mirant ...
A) el Sol.
B) el paisatge.
C) els pins.
D) els peixos.
E) el mar.
  • 6. El cel serè transforma el mar de color ...
A) negre.
B) blau.
C) vermell.
D) blanc.
E) verd.
  • 7. Des dels .... observa el paisatge.
A) vaixells
B) roques
C) pins
D) port
E) balcons
  • 8. De què parla el poema "Rialla d'abril"
A) D'un cirerer que ha florit.
B) Del pas de l'estiu a la tardor.
C) Del pas de l'hivern a la primavera.
D) D'una muntanya molt alta.
E) De la primavera.
  • 9. Quines dues coses agraden a en Joan Maragall, segons el poema?
A) La verdor dels pins i el paisatge.
B) La blavor del mar i el Sol.
C) La verdor del mar i la blavor dels pins.
D) La blavor del mar i els vaixells.
E) La verdor dels pins i la blavor del mar.
  • 10. Com t'imagines el paisatge de "Vistes al mar"
A) Tranquil, net i silenciós.
B) Brut.
C) Ple de gom a gom.
D) Desciudat.
E) Contaminat.
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.