Completar enunciats. 3r EP
Resposta:
Resol el problema a la teva llibreta .
la furgoneta du
du la furgoneta?
4 caixes
?
Una furgoneta transporta
8 botelles.
?
de
botelles.
?
Quantes
botelles.
Cada
botelles
?
caixa
?
més que ell
?
28 anys
?
Resol el problema a la teva llibreta
En Màrius té
Resposta: Son pare té
Quants
?
7 anys
?
anys
?
Son pare té
té son pare
?
ha corregut
?
Resol el problema a la llibreta.
Resposta:
aquesta setmana?
?
quilòmetres. Quants
En Biel entrena
setmana només ha entrentat
6 dies
?
i cada dia ha corregut
7 dies.
?
quilòmetres.
quilòmetres
?
Aquesta
3
?
L'equip de bàsquet d'en Miquel va fer ahir
cistelles. Totes varen ser de
varen anotar ?
?
Resposta:
Anotaren
2 punts.
?
Quants punts
32
?
Una veterinària va atendre ahir
17,
?
cans
?
Resposta: va atendre
varen ser cans i la resta van ser
més que
moixos
?
va atendre ahir la veterinària?
cans més que moixos.
?
29
?
mascotes. La majoria,
moixos.
?
Quants
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.