RECUPERACIÓ DE HISTÒRIA
 • 1. La Prehistória comença amb...
 • 2. Al Paleolític s'alimentaven...
A) D'allò que caçaven
B) D'allò que reco·lectaven
C) Les tres són correctes
D) D'allò que pescaven
 • 3. Què pintaven aquestes persones del Neolític?
 • 4. Fixa't bé en el dibuix i digues a quina època de la Prehistòria pertany.
 • 5. L'inici de quina època marca aquest invent?
 • 6. Quin poble va arribar a la península al s. VII a.C. atrets per l'or i la plata?
A) Els fenicis
B) Els cartaginesos
C) Els grecs
D) Els romans
 • 7. A quin poble s'enfrontaren els romans per apoderar-se de la Península?
 • 8. Amb ajuda del la imatge, digues una característica de la Hispània Romana.
 • 9. Una altra.
 • 10. A quin any es va produir la caiguda de l'Imperi Romà?
A) 476 a.C.
B) 1476
C) 764
D) 476
 • 11. A quina etapa pertany aquesta piràmide social?
 • 12. Quan els musulmans conqueriren quasi tota la Península, els _________ que havitaven al nord oferiren resistència.
 • 13. Aquest dibuix mostra l'expansió de la Corona...
 • 14. L'Edat Moderna comença amb...
A) La Caiguda de Constantinoble
B) Cap de les dues és correcta
C) Les dues són correctes
D) El descobriment d'Amèrica
 • 15. Com es diu el moviment de renovació que es va produir a Europa al s. XV i XVI?
 • 16. Quina curiositat trobem al Descobriment d'Amèrica?
A) Que el nou continent va rebre de nom Amèrica en honor a Amèrico Vespucio
B) Les tres són correctes
C) Que Colon es va morir sense saber que havia descobert Amèrica
D) Que Colon ho va descobrir per casualitat
 • 17. Quin fet es va donar a França i que dóna començament a l'Edat Contemporània?
 • 18. I a Anglaterra?
 • 19. Quin invent va afavorir el comerç?
A) L'autobús
B) El tranvia
C) El ferrocarril
D) El tren
 • 20. Quina màquina es va inventar i va ser imprescindible per a la Revolució Industrial?
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.