Pàg. 10 - Exerc. 4.8
__1. El doble de b menys 3A. 3b
__2. El nombre anterior a bB. b+3
__3. El nombre següent a bC. b-1
__4. El triple de bD. b+1
__5. El triple de b més 2E. b+2
__6. La meitat de bF. b/2
__7. La suma de b amb 3G. b+3 o també b-3
__8. La tercera part de bH. 2b-3
__9. Un dues unitats més gran que bI. 3b+2
__10. Un que es diferenciï en 3 unitJ. b/3
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.