Nombres Naturals ,PROBLEMES
 • 1. Quants de milers hi ha en 40 centenes?
  CM | DM | M | C | D | U
A) 4
B) 0'4
C) 400
D) 40
E) 0'04
 • 2. Quantes de desenes són tres unitats de miler?
  CM | DM | M | C | D | U
A) 300
B) 30
C) 0'03
D) 3
E) 0'3
 • 3. Quants de milers hi ha en dos milions?

  CM | DM | M | C | D | U
A) 2
B) 2000
C) 0'2
D) 20
E) 200
 • 4. Quantes d’unitats de miler formen mig milió?

  MM | CM | DM | M | C | D | U
A) 5
B) 0'05
C) 50
D) 0'5
E) 500
 • 5. Quants de milions són 500.000€

  MM | CM | DM | M | C | D | U
A) 500
B) 0'5
C) 5
D) 5000
E) 0'05
 • 6. Tres milions dos-cents cinquanta mil.
A) 3.250.000
B) 3.250
C) 3.000.000.250.000
D) 3.250.1000
E) 3.000.250
 • 7. Setze milions vuit-cents mil.
A) 16.800.1000
B) 16.001.800
C) 16.800.000
D) 16.000.800
E) 16.801.000
 • 8. Un cotxe esportiu, de luxe, costa 44.956 €. Si et preguntassin pel preu del cotxe i no en recordassis el nombre exacte, què contestaries?
A) 45.000
B) 44.900
C) cap de les anteriors
D) 44.956'00
E) 40.000
 • 9. Associa l'enunciat amb una solució de les proposades:
  Na Irina té 25 € i compra un mocador de 22 €, però li fan una rebaixa de 3 €.
A) b) 25 – 22 + 3
B) a) la (b i (d
C) c) 25 – (22 + 3)
D) d) 25 – (22 – 3)
E) e) cap de les anteriors
 • 10. Associa l'enunciat amb una solució de les proposades:
  Na Virgínia té 25 € i compra un joc de descaragoladors de 22 € i una capsa de caragols que costa 3 €.
A) d) 25 – (22 – 3)
B) a) 25 – 22 – 3
C) c) 25 + (22 – 3)
D) e) cap de les anteriors
E) b) 25 – 22 + 3
 • 11. Associa l'enunciat amb una solució de les proposades:
  N’Ivan té 25 €, li paguen 22 € per un treball realitzat i torna 3 € que devia a la seva germana.
A) c) 25 – (22 + 3)
B) a) cap de les solucions
C) e) la d) i la c)
D) b) 25 – 22 + 3
E) d) 25 – (22 – 3)
 • 12. En Jordi compra una camiseta de 54 € i uns pantalons de 79 €. En la camisa li rebaixen 6 €, i en els pantalons, 15 €. Quant gasta?
A) Cap és correcta.
B) (54 – 6) + (79 – 15)
C) 54-6+79-15
D) 54+79-6-15
E) Totes són correctes
 • 13. Si n’Albert tingués 15 anys més, encara seria 18 anys més jove que el seu oncle Tomàs, que té 51 anys. Quina és l’edat de n’Albert?
A) (51 + 15) - 18 =
B) 51 - 15 + 18=
C) 51 – 18 – 15 =
D) 15 + 18 -51 =
E) 51 + 18 - 15 =
 • 14. Na Teresa guanya 1 670 € al mes. Paga una lletra de 384 € i, a més, té unes despeses de 950 €. Quant estalvia cada mes?
A) a) la c) i d)
B) c) 1.670 – 384 - 950
C) d) 1.670 – (384 + 950)
D) b) 1.670 - 384 + 950
E) e) la b) i c)
 • 15. Per comprar un sofà de 1 458 € i un seient de 324 €, la família Andreu dóna 750 € en efectiu i deixa la resta en terminis. A quant ascendeix el deute contret?
A) A) 1.458 + 324 – 750 =
B) D) 1.458 - 324 + 750 =
C) C) 384 €
D) B) 1.302 €
E) E) 1.458 + 324 + 750 =
 • 16. En un bidó d’aigua hi caben 5 litres. Quants de litres hi caben en 20 bidons?
A) 4 litres
B) 15 litres
C) 25 litres
D) 100 bidons
E) 100 litres
 • 17. Un quilo d’ametles costa 12 €. Quant costa una bossa de 5 quilos?
A) 12 - 5 = 7 €
B) 12 + 5 = 60 €
C) 12 : 5 = 1'4 €
D) 12 · 5 = 60 €
E) 12 · 5 = 80 €
 • 18. Una caixa de refrescos conté 24 botelles. Quantes botelles hi ha en 10 caixes?
A) 24 · 10 = 240 botellas
B) 24 : 10 = 2'4 botellas
C) 24 - 10 = 14 botellas
D) cap solució és correcta.
E) 24 + 10 = 34 botellas
 • 19. Quant costa canviar les cobertes de les quatres rodes d’un cotxe a 150 € cada una?
A) 150 · 4 = 600 €
B) 150 · 4 = 6000 €
C) 150 · 4 = 450 €
D) 150 · 4 = 60 €
E) 150 · 4 = 375 €
 • 20. Un vaixell pesquer captura 240 quilos de lluç que es ven a 11 € el quilo. Quin és el valor total de la captura?
A) Cap solució és correcta
B) 240 · 11 = 264 €
C) 240 · 11 = 2 440 €
D) 240 · 11 = 2 640 €
E) Totes les soluciobs són correctes.
 • 21. Quantes de voltes fa en una hora una roda que gira a 1.500 revolucions per minut?
A) 900 voltes
B) 9.000 voltes
C) 1500 minuts
D) 60 minuts
E) 90.000 voltes
 • 22. Un edifici té 27 plantes. En cada planta hi ha 12 habitatges, i en cada habitatge, 7 finestres. Quantes de finestres hi ha a l’edifici?
A) 26 · 11 · 7 = 2.268 finestres
B) 27 · 12 · 7 = 2.268 finestres
C) 27 + 12 + 7 = 2.268 finestres
D) 27 : 12 · 7 = 2.268 finestres
E) 27 + 12 - 7 = 32 finestres
 • 23. En una granja hi ha 38 vaques i 15 cavalls. Quantes de potes sumen en total?
A) C) la B) i la E)
B) A) la D) i la E)
C) D) (38 + 15) · 4 =
D) E) 38·4 + 15 · 4 =
E) B) 400 potes
 • 24. Un taller de confecció fabrica 45 vestits grisos i 28 de blaus. Si cada vestit porta 9 botons, quants de botons s’hi ha utilitzat?
A) A) La C) i la D)
B) B) la C) i la E)
C) C) 45·9 + 15·9 =
D) D) 45 + 28·9 =
E) E) (45 + 28) · 9=
 • 25. Na Graciela porta, per a un viatge, dues faldes, dos calçons i cinc camisetes. De quantes formes diferents podrà vestir-se?
A) cap de les solucions
B) 20 formes
C) 4 formes
D) 9 formes
E) 10 formes
 • 26. Un agricultor té un hort amb 200 pomeres, i calcula que amb cada arbre omplirà set caixes de cinc quilos de pomes. Quin benefici obtindrà si ven el producte a 2 € el quilo?
A) a) la b) i la d)
B) d) 14 000 €
C) b) 200 · 7 · 5 · 2=
D) c) cap de les anteriors
E) e) 14 000 Kgrs.
 • 27. Quantes dotzenes surten d’una safata de 60 pastissos?
A) 72 pastissos
B) 60·12 pastissos
C) 72 safates
D) 600 pastissos
E) 60 : 12 =
 • 28. Un grup de 120 excursionistes es reparteixen en tres autobusos. Quants en pugen a cada autobús?
A) 120 · 3 = 360 excursionistes
B) 120 · 3 = 40 excursionistes
C) 120 : 3 = 40 excursionistes
D) 120 : 3 = 400 excursionistes
E) 120 : 3 = 4 excursionistes
 • 29. Quantes hores són 240 minuts?
A) 960 minuts
B) 4 dies
C) 12 h
D) 4
E) 4 hores
 • 30. Cinquanta caramels pesen 450 grams. Quant pesa cada caramel?
A) 9 grams
B) 5€
C) 2700 grs.
D) 9 Kgrs.
E) 50 €
 • 31. Un camió transporta 14 cavalls que signifiquen una càrrega de 4 830 quilos. Quant pesa, de mitjana, cada cavall?
A) 4 830 - 14 =
B) 4 830 : 14 =
C) 4 830 + 14 =
D) 4 830 · 14 =
E) 300 Kgrs.
 • 32. Un pintor, que cobra 28 € l’hora, ha rebut 336 € com a pagament d’una feina. Quantes d’hores hi va emprar?
A) 336 + 28 =
B) 336 - 28 =
C) 12 horas
D) 10 hores
E) 28 · 60 =
 • 33. Cinc amics guanyen un premi de 13 285 € en les quinieles. Quina quantitat correspon a cada un?
A) 13 285 : 5 = 2 657 €
B) 13 285 : 5 = 2 257 €
C) 13 285 : 5 = 1 657 €
D) 13 285 - 5 = 13 280 €
E) 13 285 + 5 = 13 290 €
 • 34. Una fàbrica de cotxes ha produït 38 520 unitats en sis mesos. Quants de cotxes treu al dia? (Considera mesos de 30 dies).
A) 38 520 : 6 · 30 =
B) 38 520 · 6 · 30 =
C) (38 520 : 6) · 30 =
D) 38 520 : (6 ·30) =
E) 38 520 : (6 : 30) =
 • 35. S’envasen 1500 ous en safates de dues dotzenes i mitja, i aquestes, en caixes de 10 safates. Quantes de caixes es completen?
A) 1500 : (12+12+6) ·10=
B) 1500 :(2'5 · 12 ·10)=
C) 1500 : (2'5 · 12) ·10=
D) 1500 : 2'5 · 12 ·10 =
E) 1500 : 30 ·10=
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.