La Industrialització
 • 1. Les principals transformacions en agricultura, durant la Revolució Industrial, varen ser:
A) Rotació de maquinària, introducció d'adobs i arribada de conreus d'Amèrica
B) Rotació de conreus, introducció d'adobs i producció d'exedents
C) Rotació de conreus, introducció de la classe obrera i arribada de conreus d'Amèrica
D) Rotació de conreus, introducció d'adobs i arribada de conreus d'Amèrica
 • 2. Una de les conseqüències de la Revolució agrícola va ser...
A) Augment de l'alimentació
B) Creixement de la població
C) Creixement de ventes de tractors
D) Augment de comerços
 • 3. Què NO va succeïr amb la Revolució agrícola?
A) Creixement de la població
B) Tothom va tenir per menjar
C) Augment del treball
D) Impulsà a crear invents
 • 4. Què va ajudar a repartir els excedents (sobres) produits a la Revolució Industrial?
A) La invenció de l'automòbil
B) La invenció del telègraf
C) La invenció de la pila
D) La invenció de la màquina de vapor
 • 5. Els transports ajudaren...
A) A moure persones i mercaderies en menys temps i menys quantitat
B) A moure persones i mercaderies en menys temps i més quantitat
C) A moure persones i mercaderies en més temps i menys quantitat
D) A moure persones i mercaderies en més temps i més quantitat
 • 6. Aquesta imatge fa referència a...
A) els primers trens elèctrics
B) els primers automòbils
C) les primeres locomotores
D) els primers trens de vapor
 • 7. Les fàbriques concentraven...
A) Un gran nombre de conreus
B) Un gran nombre de persones comprant
C) Un gran nombre de màquines i treballadors
D) Un gran nombre d'invents i transports
 • 8. Quina d'aquestes afirmacions és FALSA
A) Alguns trtansports ajudaren a millorar el funcionament de les fàbriques
B) Els nins i les dones tenien sous menors que els homes
C) A l'inici de la Revolució Industrial, hi havia infants petits treballant a les fàbriques
D) Els homes cobraven més perquè feien més feina que cap altre persona
 • 9. On es situaren les fàbriques?
A) Al casc antic
B) Als exteriors de les ciutats
C) Prop de les muntanyes
D) Als interiors de les ciutats
 • 10. Quines dues grans classes socials sorgiren?
A) Acomodats (rics) i obrers (vivien del seu treball)
B) Burgesia (rics) i obrers (vivien del seu treball)
C) Burgesia (rics) i camperols (treballadors del camp)
D) Treballadors i no treballadors
 • 11. El capitalisme és
A) Un sistema de treball
B) Un sistema de joc
C) Un sistema econòmic
D) Un sistema matemàtic
 • 12. Per què varen crèixer les ciutats a Europa a principis del segle XIX?
A) Degut a l'oferta de treball de les fàbriques
B) Degut a l'oferta d'edificis nous
C) Degut al boom de la construcció
D) Degut a la calor que feia al camp
 • 13. Quines reformes es feren per falta d'espai a les ciutats?
A) Barris nous, ampliar carrers, millorar infraestructures...
B) No es feren reformes, només s'incorporaren les fàbriques
C) Barris nous i estrènyer carrerons
D) Expulsar a la gent que sobrava
 • 14. El capitalisme va permetre l'aparició de
A) Oficis
B) Màquines
C) Jocs
D) Bancs
 • 15. Els alumnes de 6è de Petra són els millors
A) Vertader
B) Fals
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.