LA VOLTA AL MÓN EN 80 DIES
  • 1. Quines coses no s'havien de produir per fer el recorregut amb el temps previst?
A) Les dues són correctes
B) No tenir cap pana la maquinària
C) No sofrir cap avaria la nau
  • 2. Per què Phileas Fogg compra l'Henrietta
A) Perquè s'ha quedat sense combustible i necessita la maquinària del vaixell per substituir-lo
B) Perquè s'ha quedat sense combustible i necessita la fusta del vaixell per substituir-lo
C) Perquè s'ha quedat sense combustible i necessita la bandera del vaixell per substituir-lo
  • 3. Què fan Mr. Fogg i els seus acompanyants en arribar a Dublin?
A) S'embarquen en un ferrocarril que els ha de dur a Liverpool
B) S'embarquen en un vapor que els ha de dur a Liverpool
C) S'embarquen en un cotxe que els ha de dur a Liverpool
  • 4. Què vol dir aquesta paraula: HISSADES?
A) Bandera
B) Vaixell
C) Pujades
D) Baixades
  • 5. Què vol dir aquesta paraula: GOLETA?
A) Embarcació de vela que té deu o quinze pals
B) Embarcació de vela sense pals
C) Embarcació de vela que té dos o tres pals
D) Embarcació de purpurina que té dos o tres pals
  • 6. Què passa el 13 de desembre?
A) Passen per la cua del bar de Terranova
B) Passen per la festa del banc de Terranova
C) Passen per la cua del banc de Terranova
  • 7. Què passa el 21 de desembre?
A) Les dues són correctes
B) Desembarquen al moll de Liverpool
C) Arriben a Dublin
  • 8. Assenyala el significat correcte de l'expressió: A TRENC D'ALBA
A) L'ALba es trenca la cama
B) Fer trossos a l'albada
C) En clarejar el dia
  • 9. Assenyala el significat correcte de l'expressió: A TOTA MÀQUINA
A) A gran velocitat
B) Que no funciona tota
C) Amb una màquina sencera
  • 10. Tenint en compte que una milla és una mesura de longitud que equival a 1609 metres, calcula la distància entre Nova York i Liverpool en quilòmetres
A) 4826 Km
B) 4727 Km
C) 3827 Km
D) 4827 Km
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.