Equació de la recta
Determineu l'equació de la recta que passa pel punt
Equació contínua
i és paral·lela al vector 
x+
=
y-
=
z-
1
Determineu l'equació de la recta que passa pels punts
Equació contínua
x+
1
i
=
y-
=
z-
(x,y,z)=
Determineu l'equació de la recta que passa pel punt
i és paral·lela al pla
i talla a la recta
Equació contínua. NO HI HA
Equació vectorial
(
,
,
)
+
t
(
1
,
,
)
t
R
(x,y,z)=
Determineu l'equació de la recta que passa pel punt
Equació vectorial
i és paral·lela a la recta
Equació contínua NO HI HA
(
,
,
)
+
t
(
0
,
,
)
t
R
(x,y,z)=
Determineu l'equació de la recta que passa pel punt
Equació vectorial
i és perpendicular al pla
Equació contínua NO HI HA
(
,
,
)
+
t
(
0
,
,
)
t
R
Determineu l'equació de la recta que talla perpendicularment
a la recta
i és paral·lela al pla
Equació contínua
x-
=
y+
en el punt 
-2
=
z-
Determineu l'equació de la recta que passa pel punt
i talla a les rectes
Equació contínua
x-
=
y+
=
z
1
(x,y,z)=
Determineu l'equació de la recta que talla perpendicularment
a la recta
i és paral·lela al pla
Equació contínua NO HI HA
(
,
,
)
+
t
(
en el punt 
0
,
,
1
)
t
R
Calculeu el valor del paràmetre n per a que el punt
diste 2 unitats del pla
n=
Calculeu el valor del paràmetre p per a que els punts
siguen coplanaris
p=
Calculeu el valor del paràmetre n per a que els punts
estiguen alineats
n=
Calculeu el valor del paràmetre p per a que el punt
diste 15 unitats del pla
p1=
p2=
el valor negatiu
Calculeu el valor del paràmetre w per a que el punt
diste 5 unitats del pla
w=
Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.