Els complements del verb
Els complements del verb
Indica quin complement apareix en el predicat de cada oració.
Na Maria ha comprat una polsera. 
Complement directe
Complement indirecte
Atribut
Indica quin complement apareix en el predicat de cada oració.
El germà d'en Joan està ben malalt. 
Complement indirecte
Atribut
Complement directe
Indica quin complement apareix en el predicat de cada oració.
El pitxer d'aigua és dins la cuina.
CI
CD
CCL
Els seus pares caminaven tranquil·lament
Indica quin complement apareix en el predicat de cada oració.
Atribut
 CCM
CCL
Indica quin complement apareix en el predicat de cada oració.
Acosta la taula aquí.
CD i CCL
CI i CCM
CD i CI
Indica quin complement apareix en el predicat de cada oració.
Dona el llibre al mestre
CD i CCM
CI i CCQ
CD i CI
Indica quin complement apareix en el predicat de cada oració.
Demà vendrem
CCT
CCM
CD
El meu germà entrà ràpidament a la classe.
Indica quin complement apareix en el predicat de cada oració.
CCL i CCQ
CCM i CCT
CCM i CCL
Va comprar cireres en una fruiteria.
Indica quin complement apareix en el predicat de cada oració.
CD i CI
CCT i CCM
CD i CCL
En Tòfol guarda dins un calaix les claus.
Indica quin complement apareix en el predicat de cada oració.
CCM i CD
CD i CCL
CD i CI
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.